måndag 4 december 2017

Varifrån kommer utdelningarna?

Det har varit populärt bland bloggkollegorna att redovisa vilka av deras bolag som står för de största utdelningarna i förhållande till det totala utdelade beloppet över ett år. Varför vill man då se detta?

En av de största anledningarna förutom att det blir en fin graf är att man vill ha en diversifierad portfölj, och då är det inte speciellt bra om säg 3 av 10 bolag står för 50% av alla utdelningarna. Då är man väldigt beroende av dessa bolag och att de bibehåller och/eller höjer sin utdelning. Helst vill man se en så jämn fördelning som möjligt, men det är väl förståeligt om några enstaka bolag kan sticka iväg lite. Låt oss titta på hur det ser ut för Snålgrisarnas del:

Vad vi kan se så är det främst tre bolag som sticker ut

Ocean Yield (7,7%)
Akelius Pref (5,8 %)
New Mountain Finance Corp (5,2%)

Inget av bolagen går dock över 10% vilket jag själv har satt som någon sorts riktmärke för hur stor del av den totala utdelningen som ett enskilt biolag får stå för. När det gäller risk så får väl ändå Akelius betraktas som under medel när det gäller risk, med den nackdelen att det är en preferensaktie som inte kommer att höja sin utdelning på samma sätt som en stamaktie normalt sett gör om affärerna går bra. Ocean Yield är ett norskt företag som leasar ut tankföretag av olika slag, och dessa kontrakt är ofta skriva på väldigt lång tid. Jag har graderat detta bolag som över medel-risk, och det får man nog räkna med om man vill ha direktavkastningar runt 9 %. Det tredje och sista bolaget heter New Mountain Finance Corp, och är en amerikansk BDC, alltså ett företag som lånar ut pengar till små och medelstora företag. Det finns BDCer av olika de slag, både internt och externt förvaltade, och med bättre och sämre kvalitet på sina tillgångar (lånepapper). NMFC får väl anses tillhöra de bättre, även om de inte är i klass med Main Street Capital. Dock är de rejält bättre än PSEC som många anser tillhöra det absoluta bottenskrapet.

Totalt sett står dessa tre bolag för en femtedel av det totala utdelade beloppet. Är detta att ta för stor risk? Nja är väl svaret på denna frågan. Dock är det ett medvetet val och än så länge har det varit en god investering, utdelningarna har varit stabila och jag har stort hopp om att de klarar en eventuell finanskris utan allt för stora sänkningar i utdelningen.

Självklart är det ju trevligast om man ser bolag som Johnson & Johnson här på toppen, istället för en amerikansk BDC, men det handlar om vilken typ av risk man är villig att ta. Snålgrisarna siktar på lite högre direktavkastning, och då blir det en annan typ av bolag som man investerar i.

Jag tror att det viktigaste är att man dels har någon sorts strategi och håller sig till den, samt att man är medveten om vilka effekter ens val kan medföra. Högre yield kan ge betydligt större svängningar och större risk för sänkningar av utdelningen vilket sammantaget ger större framtida osäkerhet. Stora bolag som finns på etablerade marknader och som endast delar ut en mindre del av sin vinst ser ju helt klart bättre ut på riktigt lång sikt. Dels har det fritt kapital att använda för expansioner av olika slag, och sen kan de höja utdelningen varje år om de så önskar, och de har även förmågan att klara diverse finanskriser och annat otyg utan att behöva sänka sin utdelning.

Jag sover gott om natten med den portföljen vi har, även om det finns vissa orosmoln som följes noga, som t.ex. PSEC, Capacent och OHI. Strategin framöver kommer dock vara att investera mer i låg- och medelrisksegmentet där yielden brukar ligga mellan 3 och 5 %.

Hur ser det ut i din portfölj? Vilket bolag delar ut mest och hur stor risk har du tagit på grund av detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar